Linux下查看端口占用情况Linux下查看端口占用情况
 
用启动服务的账号登录,然后运行命令:
lsof -i:<端口号>
例如:
www.2cto.com  
Linux代码  
[root@SonarServer1 user0]# lsof -i:80  
COMMAND   PID USER   FD   TYPE    DEVICE SIZE/OFF NODE NAME  
java    19408 root  144u  IPv6 183572842      0t0  TCP *:http (LISTEN)  
   www.2cto.com  
也可使用命令:
netstat -apn|grep <端口号>
例如:
Linux代码  
[root@SonarServer1 user0]# netstat -apn|grep 80  
tcp        0      0 :::80                       :::*                        LISTEN      19408/java    
 找到进程号以后,再使用以下命令查看详细信息:
ps -aux|grep <进程号>
Linux代码  
[root@SonarServer1 user0]# ps -aux|grep 19408  
Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.8/FAQ  
root     19408  3.8  2.2 2520992 357368 ?      Sl   10:29   0:27 java -Djava.awt.headless=true -XX:MaxPermSize=128m -Xms256m -Xmx512m -Djava.library.path=./lib -classpath ../../lib/servlet-api-2.5-20081211.jar:../../lib/jetty-util-6.1.25.jar:../../lib/activation-1.1.jar:../../lib/geronimo-spec-jta-1.0-M1.jar:../../lib/wrapper-3.2.3.jar:../../lib/commons-io-2.0.1.jar:../../lib/jetty-6.1.25.jar:../../lib/sonar-application-3.2.jar:../../lib/jetty-naming-6.1.25.jar:../../lib/jetty-plus-6.1.25.jar:../../:../../extensions/jdbc-driver/mysql/mysql-connector-java-5.1.18.jar:../../extensions/jdbc-driver/postgresql/postgresql-9.0-801.jdbc3.jar:../../extensions/jdbc-driver/mssql/jtds-1.2.4.jar -Dwrapper.key=n24m_l80HqD33MJi -Dwrapper.port=32000 -Dwrapper.jvm.port.min=31000 -Dwrapper.jvm.port.max=31999 -Dwrapper.pid=19406 -Dwrapper.version=3.2.3 -Dwrapper.native_library=wrapper -Dwrapper.service=TRUE -Dwrapper.cpu.timeout=10 -Dwrapper.jvmid=1 org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp org.sonar.application.StartServer  
root     19460  0.0  0.0 105476   948 pts/5    S+   10:41   0:00 grep 19408  
 

相关内容

    暂无相关文章